Goede doelen

Wij hebben de eer om jullie de goede doelen voor onze 9° editie van de 24 uren van Oudenaarde voor te stellen.

KKF – kinderkankerfonds

Het kinderkankerfonds van het UZ Gent olv Prof Benoït : ons vast goed doel sinds de eerste editie van de 24-uren.

PURA

PURA, gevestigd in Schorisse, is een woon-en zorgresidentie voor volwassenen met een beperking en biedt zowel dag- als woonondersteuning voor een 18-tal personen.

Tussen 9 en 16 uur zijn er activiteiten in groep of individueel, met een persoonlijk begeleidingsplan. Volgens eigen interesse kunnen de bewoners er in de tuin werken (op een eigen perceeltje), in de keuken, bij het huishouden, zich creatief ontspannen of sporten (wandelen, en hippotherapie) of muzikale therapie volgen.

In 2020 wordt PURA 2 geopend, een tehuis voor mensen die zelfstandig kunnen wonen  of  een mentale en/of fysieke beperking hebben.

Met de steun van de 24 uren van Oudenaarde kan er een snoezelruimte, een fitnessruimte en een klein filmzaaltje ingericht worden.

MS-Liga

De MS-Liga wil met de steun van de 24 uren van Oudenaarde een verantwoorde vakantie van 1 week aanbieden aan de MS-patiënt en aldus ook de mantelzorgers even ontlasten. Deze reis is overkoepelend voor zowel Oost- als West-Vlaanderen (vooral Oudenaarde en Ronse) en heeft Oostduinkerke (Ter Helmen) als bestemming. Maar er werden ook al reizen georganiseerd in het buitenland (Egypte, Tunesië). Dit jaar gaat de groep naar Turkije.

Daar is uiteraard veel begeleiding bij nodig, net als een geldelijke tussenkomst voor de vrijwillige begeleiders, maar de patiënten zelf betalen het grootste deel van de reis en het verblijf.

Een tweede werkpunt is de jongerenwerking, want bij een vroege diagnose kunnen de patiënten van de zenuwziekte multpile sclerose vroeger en beter geholpen worden.

Pi GO!  -(MPI  ’t Craeneveld ,Oudenaarde)

Het MPI telt een 200-tal leerlingen met een beperking (van kleuter tot 15 jaar). Met een nieuw project, de aanleg van een schooltuin en begeleidingstuin wil het MPI de kinderen meer doen bewegen en zeker de inwonende leerlingen. Ook kinderen in een rolstoel moeten zich in de tuin kunnen uitleven.

Zo is er een wilgenhut, een Finse piste, een vijvertje, een mikado-opstelling, een verhard pad en een blotevoetenpad gepland en gedeeltelijk al gerealiseerd.

Ook de buurtbewoners (vooral de kinderen) kunnen van deze accommodatie gebruik maken. Het MPI brengt aldus een beetje natuur weer in de school.

MUCO, UZ Gent, vzw

Mucoviscidose is een erfelijke, aangeboren ziekte, waarbij de pancreas en andere klieren abnormaal taai slijm produceren. Vooral de luchtwegen worden door deze ziekte zwaar belast.

De patiënt moet verstuivers gebruiken en veelal zijn ook dure antibiotica (uit het buitenland) nodig. Het grote probleem is de hoge vatbaarheid voor luchtwegeninfectie; naargelang van de voeding zijn speciale medicijnen voor de pancreas nodig.

De ziekte is niet besmettelijk, maar derde personen (begeleiders en patiënten onderling) vormen op die manier een gevaar voor de muco-patiënt.

Met de steun van de 24 uren van Oudenaarde wil deze vzw het leven van de patiënten en hun directe familieleden aangenamer maken, zowel financieel, maar vooral sociaal.

De Spiegel,  CGG, regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt ambulante psychologische hulp voor mensen met matige tot ernstige psychische of psychiatrische problemen.

Bedoeling is bij de patiënt meer competentie en maximale zelfredzaamheid te ontwikkelen om hem opnieuw maatschappelijk te laten ïntegreren.

Een multidisciplinair team brengt als tweedelijnsdienst ambulante zorg.

Met de geldelijke tussenkomst van de 24 uren van Oudenaarde wil het CGG een audioproject ontwikkelen dat in de wachtzalen de wachttijd aangenamer moet maken; bij interactieve therapiesessies zullen elektronische Prowise-borden ingezet worden als spel-, groep- en bewegingstherapie.

Bij onze vorige editie in 2018  konden we maar liefst € 51. 000 verdelen onder 6 goede doelen. Naast het Kinderkankerfonds, dat elk jaar een deel van de opbrengst krijgt, werd dit bedrag toen verdeeld onder de volgende geselecteerde goede doelen in 2018: Heartbeats, VZW Profo, Give us a Break, de Sneukelfiets en VZW Apart_ M-Brio.

 

 

Een uitdaging voor het goede doel