Privacybeleid

24urenvanOudenaarde vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait, te voorzien van sociale media kenmerken en trafiek analyse. We delen daardoor informatie met sociale media en analytics partner. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je hiermee instemt.

De invuller van de formulieren gaat er mee akkoord dat zijn contactgegevens opgeslagen worden en gebruikt om verder op de hoogte gesteld te worden, deelname aan één van onze activiteiten te registreren en indien nodig ook te verzekeren bij de  verzekeringsmaatschappij.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt 24urenvanOudenaarde vzw gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer, geboortedatum, lidnummer, IP-adres en e-mailadres alsook gebruikersinfo over producten, diensten of activiteiten die door 24urenvanOudenaarde vzw worden aangeboden en werden gebruikt door u. Persoonsgegevens die 24urenvanOudenaarde vzw bekomt via e-mail, www.24urenvanoudenaarde.be, (online) registratieformulieren, reguliere post, sociale media, apps, telefoon of fax, kunnen worden opgenomen in de databank van 24urenvanOudenaarde vzw.

24urenvanOudenaarde vzw gebruikt deze gegevens om uw inschrijving te verwerken en om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) activiteiten van 24urenvanOudenaarde vzw. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover 24urenvanOudenaarde vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van de 24urenvanOudenaarde vzw aan wie deze gegevens kunnen overgemaakt worden in het kader van verzekering indien nodig.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening van 24urenvanOudenaarde vzw.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kostenloos deze informatie bekomen. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. Dit kan u door contact op te nemen via briefwisseling: vzw 24urenvanOudenaarde, Opperije 69, 9700 Oudenaarde

24urenvanOudenaarde vzw verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij 24urenvanOudenaarde vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

24urenvanOudenaarde vzw neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Op www.24urenvanoudenaarde.be zijn links opgenomen naar andere websites. 24urenvanOudenaarde vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

24urenvanOudenaarde vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Een uitdaging voor het goede doel